Цени

ПАКЕТ ЦЕНИ

БЕСПЛАТНО

15 дена бесплатно тестирање на софтверот

ЦЕНА

0 мкд
МЕСЕЧНО

Месечна уплата со вклучено ДДВ

ЦЕНА

799 мкд
КВАРТАЛНО

квартална претплата за 3 месеци

ЦЕНА

1899 мкд
ГОДИШНО

годишна претплата со вклучено ДДВ

ЦЕНА

6999 мкд